Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Jabłonna

Adres:

Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek

Telefon: 81 561-05-70

Fax: 81 561-00-65

Email: gmina@jablonna.lubelskie.pl