Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Wizualizacja 3D

Wizualizacja 3D

Gmina Jabłonna przygotowała wizualizację 3D terenów w centrum miejscowości Jabłonna-Majątek, które objęte są zmianami w nowo przygotowywanym Studium.

 

Powrót