Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Zaproszenie na wizję lokalną

Zaproszenie na wizję lokalną

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza w dniu 31 lipca 2018 r. o godzinie 12.15 do udziału w wizji lokalnej w miejscowości Jabłonna-Majątek w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna.

Początek wizji lokalnej - godzina 12.15 przy budunku Urzęu Gminy Jabłonna.

Powrót