Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Zaproszenie na debatę publiczną

Zaproszenie na debatę publiczną

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza w dniu 31 lipca 2018 r. o godzinie 17.00 do udziału w debacie publicznej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna.
Powrót