Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Zadaj pytanie dotyczące zmian w Studium

Zadaj pytanie dotyczące zmian w Studium

Gmina Jabłonna realizuje drugi etap projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym", w ramach którego przygotowany został portal umożliwiający mieszkańcom Gminy Jabłonna zadawanie pytań dotyczących projektowanych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna.

Po wejściu w zakładkę:

 
każdy może zadać pytania dotyczące planowania przestrzennego i zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna.
 
Pytania wraz z odpowiedziami na nie będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie interenetowej.
Powrót