Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Zaprojektujmy Gminę Jabłonna”

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Zaprojektujmy Gminę Jabłonna”

Gmina Jabłonna rozstrzygnęła konkurs „Zaprojektujmy Gminę Jabłonna” realizowany w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”
Przedmiotem Konkursu było wykonanie grupowej pracy konkursowej – stanowiącej projekt zagospodarowania przestrzennego terenu- dla nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonna-Majątek (tereny za pałacem) objętych projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna z założeniem, że teren przeznaczony ma być na realizację przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-sportowym, w dowolnej technice (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol. Przygotowana praca miała składać się z jednej zamkniętej historii.

Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac konkursowych i sprawdzeniu ich pod kątem wymagań konkursowych postanowiła przyznać:

  1. główną nagrodę w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych dla Misztal Leny, Kochaniec Aleksandry, Bartoszek Natalii, Weroniki Juszki z klasy IV B z Zespołu Szkół w Piotrkowie,
  2. główną nagrodę w kategorii klas VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych dla Magdaleny Kwapińskiej z klasy gimnazjalnej II A z Zespołu Szkół w Jabłonnie.

Nagrodami głównymi były laptopy.

Wyróżnienia w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych otrzymały dzieci:

  1. Weronika Wybacz, Julia Błaszczak, Maciej Kić, Aleksandra Poleszak, Kacper Grzegorczyk, Martyna Zaborek, klasa VI B z Zespołu Szkół w Piotrkowie,
  2. Jakub Leżański, Nikola Jóźwik, Weronika Wielgus, Jakub Malec klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
  3. Martyna Pielecha, Paulina Mazur, Iga Plewik klasa VI z Zespołu Szkół w Jabłonnie

Wyróżnienia w kategorii klas VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymały dzieci:

  1. Oliwia Klimek, Róża Nowak, Damian Nawłatyna, Bartłomiej Ziętek, klasa VII z Zespołu Szkół w Piotrkowie,
  2. Emilia Klimek, Sylwia Listos, Kinga Poleszak, Radosław Niedźwiedź, Ignacy Wawrzycki, Antoni Kostek klasa VIIB z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
  3. Jakub Kłys, Daniela Radomska, Karol Rodaczek, Amelia Tarka klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Skrzynicach.
Powrót