Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zaprojektujmy Gminę Jabłonna" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jabłonna w roku szkolnym 2017/2018 – od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż oraz klas gimnazjalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:

  1. I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,
  2. II kategoria: klasy VII Szkoły Podstawowej oraz klasy Gimnazjum. 

Prace konkursowe należy składać do 14 czerwca do godziny 15.30.

Regulamin konkursu planistycznego (konkurs plastyczny), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [933.31 KB]

Mapa do przygotowaniu projektu zagospodarowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.72 MB]

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Jabłonna.

Powrót