Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Szkolne warsztaty z planowania przestrzennego

Szkolne warsztaty z planowania przestrzennego

Gmina Jabłonna przystąpiła do realizacji drugiego etapu projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym". Jego pierwszym etapem jest konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży, w którym stworzone zostaną plany zagospodarowania fragmentu terenu Gminy Jabłonna

W czwartek 17 maja dla zainteresowanych uczniów ze szkół z terenu Gminy Jabłonna zorganizowane zostały warsztaty przygotowujące do konkursu, które poprowadziłą Pani Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, ekspert w zakresie planowania.

Konkurs "Zaprojektujmy Gminę Jabłonna" trwać będzie do 15 czerwca 2018 r., a uczniowie projektować będą tereny gminne znajdujące się w miejscowości Jabłonna-Majątek (działki za pałacem oraz stawy).

Projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w partnerstwie z Gminą Jabłonna.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót