Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Studium - RADAR 3

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany Studium - RADAR 3

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. godz. 17.00, sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Jabłonnie.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Gmina Jabłonna jest partnerem projektu.

Powrót