Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Rozstrzygnięcie konkursu Planning for real

Rozstrzygnięcie konkursu Planning for real

W poniedziałek 30 października rozstrzygnięty został konkurs plastyczno-literacki "Planning for real" dla uczniów szkól podstawowych i klas gimnazjalnych.
Konkurs zorganizowany został w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" realizowanego przez Gminę Jabłonna w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich. 
 
Główną nagrodę w kategorii klas I-VI szkół podstawowych otrzymała klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie, natomiast w kategorii klas VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjalnych otrzymała klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie. Nagrodami głównymi w obydwu kategoriach był laptop dla zwycięskiej  klasy.
Wyróżnienia otrzymały klasy:
V z Zespołu Szkół w Piotrkowie,
IV A z Zespołu Szkół w Jabłonnie
I ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
III A z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
III C z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
II B Gimnazjum Zespołu Szkół w Jabłonnie,
III A Gimnazjum Zespołu Szkół w Jabłonnie,
VII A z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
VII B z Zespołu Szkół w Jabłonnie,
VI z Zespołu Szkół w Jabłonnie.
Wyróżnione klasy otrzymały zestawy gier planszowych.
 
Gratulujemy!
Powrót