Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna

Spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w dniu 24 maja 2017 r. godz. 17.00, sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Jabłonnie.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich, Gmina Jabłonna jest partnerem projektu.

Powrót