Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Gmina Jabłonna oraz Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zapraszają dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Jabłonna do udziału w konkursie "Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży".
Celem Konkursu jest pobudzenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Jabłonna do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. planowanie szlaków rowerowych i placów zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem Gminy Jabłonna, jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej z planowaniem przestrzennym.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie grupowej pracy konkursowej – komiksu, stanowiącego kompletną historię, w dowolnej technice (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol.
Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę składającą się z jednej zamkniętej historii.
Praca musi mieć minimum 6 plansz, a maksimum 10 plansz. Format plansz dowolny.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu "Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [630.41 KB]


Termin składania prac konkursowych - 15 września 2017 r.

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, Gmina Jabłonna jest jednym z partnerów projektu.
Powrót